ValenciaLAB de Florida Universitària requereix la incorporació del rol Host. Dinamitzador/a. La informació i els requeriments principals són els següents:

1. PERFIL DEL ROL

ROL PRINCIPAL: Host. Dinamitzador/a ValenciaLAB

Funcions a desenvolupar

 • Assegurar i garantir la interacció diària entre els habitants de la comunitat- ValenciaLAB i amb l’entorn.
 • Generació, disseny i proposta de pla d’activitats desenvolupat conjuntament amb els diferents membres de la comunitat.
 • Organització i coordinació d’activitats pròpies que tinguen lloc en ValenciaLAB: col·laboració en l’organització en el cas que es tracte d’activitats organitzades per un altre membre, garantint que els esdeveniments es desenvolupen de manera adequada.
 • Garantir la connexió constant entre l’activitat de ValenciaLAB i la de Florida Universitària, establint llaços continus i assegurant la visibilitat mútua.
 • Assegurar la coordinació amb el rol Responsable de Comunicació per a garantir la comunicació adequada del calendari d’activitats.
 • Identificació d’activitats i trobades interessants en l’esfera local que requerisquen representació i participació de ValenciaLAB, i presència en els mateixos.
 • Acompanyament a projectes d’emprenedoria i innovació que tinguen lloc en ValenciaLAB, procedents d’alumnat o equips de Florida Universitària.
 • Col·laboració amb l’equip per a garantir que el manteniment a nivell d’infraestructures és adequat.
 • Suport logístic a l’organització d’activitats que tenen lloc en l’espai ValenciaLAB.

Rols COMPLEMENTARIS: La persona que assumisca el rol de host/dinamitzador de ValenciaLAB tindrà una dedicació complementària al Desenvolupament de Negoci de la Unitat d’Innovació, dissenyant i executant propostes de formació i consultoria en aquest àmbit. Aquest rol contempla també el desenvolupament de formació i consultoria en innovació internes derivades de l’estratègia de Florida Grup Educatiu Cooperatiu.

2. REQUERIMENTS PERFIL

 • Es valorarà experiència prèvia en consultoria i formació en innovació, així com en el desenvolupament de projectes d’innovació i emprenedoria.
 • Experiència prèvia en l’assessorament i mentorització d’equips d’innovació/emprenedoria, principalment en el sector educatiu.
 • Es valorarà connexió/relació amb els diferents agents de l’espai valencià d’innovació.

· Titulació Superior Universitària.

· Formació complementària Especialitzada vinculada a l’àmbit de la innovació.

· Anglès. Nivell B2. Valencià

 • Coneixement pràctic de metodologies i dinàmiques d’innovació que permeten la generació de sinergies en la comunitat, així com el desenvolupament de nova oferta de negoci (formació i consultoria).
 • Competències per a la gestió i coordinació d’equips i persones i per a gestionar fonts d’informació.
 • Acreditar la seua formació i experiència professional en l’àmbit d’innovació.
 • Posseir un perfil actiu en Xarxes Socials per a facilitar la difusió i comunicació d’iniciatives i la interacció amb la comunitat global.

3. CONDICIONS GENERALS

 • Incorporació a jornada completa a les instal·lacions de ValenciaLAB, amb desplaçament periòdic a les instal·lacions de Florida. Disponibilitat per a desplaçar-se a altres empreses amb les quals es realitzen activitats comercials/de formació i/o consultoria.
 • Àmplia disponibilitat horària.

4. INDICACIONS I TERMINI DE *PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Si coneixes a alguna persona relacionada amb aquests perfils pot fer arribar el seu currículum fent referència a l’oferta específica a rrhh@florida-uni.es fins la data del 27/06/2016.

Si necessites més informació estem a la teua disposició.

Salutacions i moltes gràcies per la teua col·laboració.